Reklamacje i zwroty

Regulacje odnośnie do:

Prawa odstąpienia od umowy, w tym ograniczeń tego prawa, znaleźć można w regulaminie. Prawa rękojmi można znaleźć w regulaminie.

Procedura reklamacji:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail podanym poniżej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (również znajduje się poniżej). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

W przypadku otrzymania uszkodzonego produktu — zdjęcie obrazujące uszkodzenie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci:

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Uprzejmie prosimy o nieodsyłanie reklamowanych produktów bez wcześniej konsultacji z naszym działem reklamacji. Prosimy w tym celu o przesłanie wiadomości korzystając z poniższego formularza.

Odstąpienie od umowy:

Dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje Ci na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość , bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

List bądź paczkę z produktami do zwrotu proszę nadać przesyłką rejestrowaną (poleconą) na poniższy adres.

FITPRODUKTY
Natalia Jurkian
11 Listopada 38a
11-600 Węgorzewo

Przesyłki z płatnością przy odbiorze zostaną odesłane.

Informujemy, że stosujemy Kodeks dobrych praktyk, czyli zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.

Dane kontaktowe:

E-mail: kontakt@fitprodukty.pl